Dolores Leeuwin en Esther Jeras in gesprek over de ZON-aanpak

Dolores Leeuwin en Esther Jeras samen in gesprek over de ZON-aanpak

De ZON-aanpak staat voor het beter waarborgen van Passend onderwijs, waardoor emotionele schade en onderpresteren voorkomen worden. De aanpak is er voor ieder kind!

De ZON-aanpak heeft als basis dat we samen de schouders zetten onder Passend onderwijs. Ieder vanuit zijn eigen kracht, je hoeft niet alles zelf te kunnen. Laat onderwijs en de jeugdhulpverlening elkaar versterken. Zodat vroegsignalering, samenwerking, versterking, ouderparticipatie en kostenbesparing vanzelfsprekend zijn. Want juist dan kan ieder kind, zowel cognitief als op psychosociaal vlak, deskundig begeleid worden!

Related Posts