De ZON-aanpak als antwoord voor problemen binnen jeugdzorg

De ZON-aanpak als antwoord

Op de website is te lezen hoe de geldstromen anders ingezet kunnen worden. Daarnaast een beschrijving van het onderwijs en de jeugdhulpverlening die integraal samenwerken in de dagelijkse omgeving van het kind. Met alle voordelen van dien: o.a. kostenbesparing, lagere drempel voor gezinsbegeleiding, huisbezoeken en ultieme samenwerking tussen onderwijs en (jeugd)hulpverlening.

We stevenen af op één op de vijf jongeren in jeugdhulp’ ‘Eén op de negen minderjarigen krijgt momenteel jeugdhulp en als de huidige ontwikkeling doorzet stevenen we af op één op de vijf. Ik vind daarom dat we ons langzamerhand moeten gaan afvragen of we dit willen, wat er eigenlijk aan de hand is, wat nodig is, en wat we als samenleving kunnen doen om het streven naar minder zware zorg mogelijk te maken’, aldus Van Yperen. ‘In dat licht begrijp ik het streven van de gemeente Assen om, behalve te dweilen, ook de kraan langzaam dicht te draaien.’

https://www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/nieuws/assen-wachtlijsten-als-instrument-tegen-tekorten.9598041.lynkx

Related Posts