8 P’s

Wat een prachtige reactie ontvingen wij van Rene van Engelen. Deze delen we – met toestemming – heel graag.

“Wat word ik hier blij van! Mooi idee.

Acht P’s voor jullie idee:

Professional aan zet en ingezet. Er is kennisuitwisseling.

Preventief, waardoor de kwaliteit van leven voor velen verbetert.

Praktisch vanwege de één loket functie en de effectieve inzet van middelen.

Positief omdat je het niet eerst goed fout laat gaan bij een kind, maar een growth mindset op jonge leeftijd de ruimte geeft en een fixed mindset voorkomt.

Pegels – er is niet alleen Social Return on Investment, maar ook een financieel maatschappelijk voordeel. Er blijven pegels over 😊.

Posities op de arbeidsmarkt kunnen beter gevuld worden omdat er geen talenten verloren gaan.

Politiek kan een economisch en sociaal positieve keuze maken. Daar zijn ze voor. Dit plan past in zowel de liberale, socialistische, groene als het christelijke politieke gedachtengoed.

Post-leerstofjaarklassensysteem? Dit idee zou dit nieuwe tijdperk kunnen inluiden…”

Van Rene van Engelen, auteur, interim directeur en zelfstandig onderwijsbegeleider

Related Posts