Antwoord op kamervragen

22-1-2019 ZONnig nieuws

Minister Slob gaat zorgvuldig kijken naar de ZON-aanpak.
Het is nog even wachten op antwoord. Voor het debat van 21 februari, waar zowel minister Slob en minister de Jonge bij aanwezig zullen zijn, horen we meer.

31 januari zitten we op de tribune bij het debat Passend onderwijs. Meerdere kamerleden hebben aangegeven de ZON-aanpak te benoemen tijdens het debat.

We houden jullie op de hoogte!

Related Posts