Persbericht: Praktijkoplossing ZON vindt weg naar Kamercommissies Zorg én ONderwijs

PERSBERICHT ZON-AANPAK

Papendrecht, 13 februari 2019

Praktijkoplossing ZON vindt weg naar Kamercommissies Zorg én ONderwijs

Omdat een structurele, verantwoorde oplossing voor zorg en onderwijs niet langer uit mág blijven!

Zorg én ONderwijs preventief samenwerkend en naadloos op elkaar aansluitend in de klas, dát is waar de ZON-aanpak voor staat. Een goed doordacht, praktijkgericht, concreet en kostenbesparend concept, in het leven geroepen om daar waar de nood het hoogst is structurele verbeteringen te realiseren. Een concept ook dat sinds het ontstaan ervan al veel steun en bijval van leerkrachten, zorgverleners en ouders heeft gekregen. En nu dan ook vanuit politiek Den Haag. Om die reden wordt ZON op dinsdag 19 februari a.s. door de initiatiefnemers aan de vaste Kamercommissies van Onderwijs en Zorg aangeboden. In het gezamenlijk debat dat volgt op 21 februari a.s. wordt ZON met de ministers Slob en De Jonge verder besproken.

ZON-aanpak: een totaaloplossing voor Zorg en ONderwijs

De ZON-aanpak is een totaaloplossing om de bestaande problematiek binnen (jeugd)zorg en (basis)onderwijs gelijktijdig aan te pakken en op te lossen. Waarom zorg en onderwijs samen vraag je je misschien af? Simpelweg omdat educatie en zorg in het onderwijs en bij de opvoeding van onze kinderen nu eenmaal onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Deze aanpak is in het leven geroepen door bedrijfs- en ervaringsdeskundigen, die mede vanuit hun rol als (zeer) bezorgde ouder hebben ingezien dat het zo echt niet langer kan en mag. Dat de huidige omstandigheden van lesgeven ondermaats zijn, waardoor steeds meer kinderen en hun ouders, maar ook leerkrachten en zorgverleners in de knel raken. Een problematiek die niet meer op te lossen is door enkel ‘brandjes te blussen’ of door met tijdelijke ‘oplossingen’ te komen. Het is intussen wel gebleken dat zachte heelmeesters stinkende wonden maken.

Van tijdig handelen, naar vroegsignalering, naar preventie

De gedachte achter ZON is dat Zorg en ONderwijs samen in de klas komen, waardoor vroegsignalering mogelijk wordt gemaakt en er preventief gehandeld kan worden. Niet alleen zal dit álle kinderen in een klas ten goede komen, maar zeker ook de leraren, (jeugd)hulpverleners én de ouders/gezinnen. Daar komt bij dat wanneer ZON op de juiste manier wordt ingezet, er ook aanzienlijke kosten worden bespaard en er via een korte, duidelijke lijn van handelen gewerkt kan worden. ZON is namelijk gebaseerd op het hier en nu. Op de huidige generatie en de generaties die zullen volgen. Een aanpak die het bestaande, oude ‘systeem’ kan vervangen en daarmee zowel het onderwijs als de zorg structureel en blijvend zal verbeteren. Hand-in-hand.

De 4 ZON-principes

ZON is gebaseerd op 4 principes. Eén daarvan is klassenverkleining, een onderwerp dat al hoog op de politieke agenda staat. ZON voegt daar zorgmedewerkers op de scholen, ín de klassen, aan toe. Dus niet op afstand in te roepen via bureaucratische formulieren en lange wachttijden, maar preventief in te zetten om kinderen en ouders direct te kunnen begeleiden en hulp te bieden waar nodig. Juist door deze preventieve werking, zorgt ZON voor kostenmindering wanneer vergeleken met de huidige situatie. Ook is de communicatie met en participatie van de ouders een ander belangrijk principe binnen ZON. Net als het terug leggen van de gelden bij de scholen. Korte lijnen zijn essentieel voor het creëren van transparantie en het verkrijgen van medewerking en inzicht.

Terug naar kwali-tijd voor onze kinderen, leerkrachten en zorgverleners

Met ZON wordt het mooie en eerzame beroep van leerkracht weer aantrekkelijk. Er is weer ruimte om het vak naar behoren en met plezier uit te voeren en maatwerk te leveren voor de leerlingen. Iets waarvoor nu simpelweg geen tijd is, en dat terwijl de vraag naar ‘ieder op zijn niveau’ toeneemt. Ook de administratieve last wordt aanzienlijk minder. De jeugdhulpverlener of orthopedagoog is namelijk al iedere dag op school aanwezig. In de klas. Wat deze zorgmedewerker gelijk in de gelegenheid stelt om alle kinderen de aandacht te geven die ze verdienen, problemen tijdig te signaleren en direct ondersteuning te bieden wanneer nodig. Het grote voordeel van deze manier van werken is dat deze ondersteuning voornamelijk uit kleine acties zal bestaan. In de huidige situatie echter, worden problemen vaak in een (te) laat stadium gesignaleerd waardoor benodigde acties vaak zwaarder wegen. Met alle psychische en financiële gevolgen van dien. Om te laten zien hoe de ZON-aanpak in zijn werk gaat, staan de initiatienemers in de startblokken om dit door middel van pilots aan te tonen.

Met de ZON-aanpak wordt Passend onderwijs eindelijk écht PASSEND!

 

Related Posts

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *