Rooster

Het dagritme van Reveles is gebaseerd op het ritme van kinderen over de dag. De activiteit van het korte termijngeheugen is gekoppeld aan het aanleren van de basisvaardigheden en de activiteit van het lange termijn geheugen wordt ingezet om aanwezige kennis toe te passen en uit te breiden. In het onderwijs is er een balans tussen Leren en presteren (basisvaardigheden) en Ontdekken en leren (toepassen in betekenisvolle contexten). Er zijn verschillende keuzemogelijkheden voor kinderen om zo te waarborgen dat het onderwijs betekenisvol voor ze is.

Het actief bezig zijn met het lichaam is een essentieel onderdeel van onze schooldag. Het verbetert het leerproces en stimuleert een gezonde lichamelijke ontwikkeling.