Binnen de ZON-groep werken we met gemengde groepen. De groepen worden ingedeeld aan de hand van de cognitieve en psychosociale ontwikkeling van een kind. Kinderen uit verschillende leeftijdsgroepen kunnen dus bij elkaar in een ontwikkelgroep zitten. Onderzoek heeft aangetoond dat het werken met vaste groepen onderling negatief gedrag versterkt.  Bij de ZON-groep(en) voorkomen we dit door te werken met ontwikkelgroepen in combinatie met gepersonaliseerd onderwijs. Daarnaast wordt de zorgprofessional ingezet om de groepsprocessen deskundig te begeleiden met het oog op respect voor jezelf, de ander en sterk burgerschap.