Binnen de ZON-groep combineren we zorg en onderwijs. In de praktijk betekent dit dat een leercoach én een zorgcoach samen in de groep zijn. De leercoach begeleidt en coacht de cognitieve processen. De zorgcoach begeleidt en coacht de psychosociale processen van de kinderen.

De zorgcoach verzorgt activiteiten gericht op de volgende ontwikkelgebieden: zelfbewustzijn, trots zijn op jezelf, autonomie, weerbaarheid en veerkracht, lichaamsbewustzijn, sociale processen op school en in de omgeving van het kind, communicatieve vaardigheden, zelfverdediging, het ontwikkelen van vaardigheden om met negatieve ervaringen gevoelens en gedachten om te gaan, het leren omgaan met en oplossen van stress en conflicten, social media op de basisschool en persoonsgerichte ‘zorg’vragen.

Van groot belang bij de psychosociale ontwikkeling is het leren door ervaring en het spel van kinderen. Daarom besteden we bij binnen de ZON-groep dan ook veel aandacht aan het (buiten) spelen, rots en water activiteiten, zelfverdediging, rollenspel en het aanbieden van situaties waarbij kinderen concreet kunnen oefenen. Er is aandacht voor de verschillen tussen jongens en meisjes hierin.

Specifiek onderwerp: hoogsensitiviteit

Meer- en hoogbegaafde kinderen zijn over het algemeen gevoeliger. Prikkels komen harder binnen en de wereld wordt vaak vele malen intenser ervaren. Denk hierbij onder anderen aan: veranderingen, gevoelens van anderen aanvoelen, diepgaande filosofische gedachten. Het kan deze kinderen zo hard raken dat ze er onzeker van worden en het gevoel hebben dat andere hen niet begrijpen. Het is daarom van groot belang dat ze goed opgevangen en hierin begeleid worden. Binnen de ZON-groep wordt deze begeleiding  op maat geboden voor de kinderen die dat nodig hebben. Dit kan zijn individueel dan wel in een kleine groep waarin ze kunnen leren hoe ze er anders mee om kunnen gaan. De zorgcoach zal hierin een belangrijke taak hebben.

Specifiek onderwerp: leren leren

Het “leren leren” is een vak waar de kinderen dagelijks mee oefenen. Zij worden daarbij gecoacht door zowel de leer- als de zorgcoach. Kinderen ontwikkelen zelfvertrouwen wanneer ze naast ‘gewoon leren’ ook leren hoe ze moeten leren en hoe ze hier gemotiveerd in kunnen worden. Wanneer kinderen hun leerproces presenteren ligt de nadruk op het proces, de inzet en het hanteren van een groeimindset, er wordt geen cijfer gegeven. Kinderen met angst voor het presenteren voor de groep worden hier door de zorgcoach deskundig in begeleid.

Tijdens activiteiten gericht op het leren leren besteden we aandacht aan:

 • Inzicht verkrijgen in jouw manier van leren
 • Motivatie
 • Kennis en inzicht over de mindset, invloed van een groeimindet op het leren
 • Inzicht in het brein, wat gebeurt er als je leert
 • Wetenschappelijke inzichten op het gebied van leren leren
 • Executieve functies
 • Hoofd-en bijzaken kunnen onderscheiden
 • Presenteren op een manier die bij jou past
 • Faalangstreductie
 • Geheugentechnieken, vergroten van de aandachtsspanne
 • Werkvormen zoals mindmappen, werken met excel, aantekeningen maken
 • Plannen en organiseren
 • Vergroten van het zelfvertrouwen
 • Creativiteit

Veel (hoog)begaafden hebben ‘nooit’ leren leren, waardoor zij het gevaar lopen om op het voortgezet onderwijs ‘vast’ te lopen. Dit gebeurt vaak in het derde jaar wanneer je niet meer automatisch alles als een spons opneemt, maar moet kunnen leren om de stof te kunnen begrijpen en onthouden. Wanneer een (hoog)begaafd kind niet op de basisschool leert om de uitdaging aan te gaan, heeft het op een gegeven moment de ‘neiging’ om in de comfort zone te blijven. Dit zorgt in veel gevallen voor onderpresteren en onderduikgedrag. Kinderen leren in de ZON-groep vanaf de start om na te denken in welke zone zij bezig zijn:

*de comfort zone, *de panic zone, * of learning zone.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is comfort-zone-learning.png

De comfort zone betekent dat het kind in de zone blijft waar hij de stof al beheerst, de panic zone betekent dat het kind in paniek raakt omdat het kind bijvoorbeeld opeens zonder begeleiding veel uitdaging aangeboden krijgt. De learning zone betekent dat het kind aan het leren is en zich hier veilig en autonoom bij voelt. Door steeds na te denken over waar het kind zit tijdens een activiteit versterken we automatisch de metacognitie, waardoor kinderen al vroeg naar hun eigen aandeel in het leerproces kunnen kijken en dit kunnen aan-of bijsturen. Het kind leert!