Voor het aantonen van het rendement van de ZON-aanpak zijn pilotscholen nodig. Hiermee starten wij tegelijk het implementatietraject dat nodig is voor de landelijke vormgeving van de ZON-aanpak. Wij willen op korte termijn starten met 3 klassen. Daarna pakken we door naar een pilotschool, en vervolgens 5 pilotscholen. Deze pilotscholen worden zowel in de stad als in een dorp vormgegeven, zodat het rendement vergeleken kan worden en we tot gerichte conclusies kunnen komen voor de implementatie van de ZON-aanpak.