De ZON-aanpak is ontwikkeld omdat er op dit moment nog teveel knelpunten binnen Passend Onderwijs worden ervaren. Hierdoor lopen kinderen emotionele schade op. De aanpak geeft een richtlijn waardoor Passend Onderwijs beter haalbaar is en emotionele schade voorkomen wordt. De ZON-aanpak is gericht op ieder kind in de klas en is opgebouwd uit 4 principes.

Principe 1: Een kleine klas met maximaal 23 kinderen

Principe 2: Leerkracht en zorg samen voor de klas

Principe 3: Ouderparticipatie

Principe 4: Verantwoording weer op scholen