Mijn naam is Esther Jeras, getrouwd en moeder van twee kinderen. Vanuit mijn praktijk Elevation begeleid ik al meer dan 12 jaar kinderen, jongeren en gezinnen. Mijn ervaringen vanuit Elevation zijn divers. Binnen het onderwijs ben ik gestart als leerkracht waarna ik werkzaam ben geweest als intern begeleider, gedragstrainer, specialist hoogbegaafdheid en onderwijsvormgever. Binnen de jeugdhulpverlening heb ik gewerkt als gedragstrainer, uitvoerder van arrangementen en als individuele coach bij een voorziening voor dagbehandeling en tijdelijk onderwijs. Mijn expertise ligt vooral in het signaleren van problemen en het maken van oplossingsgerichte plannen. Een voorbeeld hiervan is het onderwijsprogramma SOIL Horizon dat ik samen met een collega orthopedagoog heb gedraaid, waarbij onderpresterende (hoog)begaafde kinderen en tieners weer tot leren konden komen. Hierbij heb ik ervaren dat het veel rendement voor de kinderen heeft om samen een groep te draaien waarbij onderwijs en hulpverlening elkaar versterken. Aan de hand van mijn vele observaties en coachingstrajecten ben ik gaan nadenken over een manier waarop ieder kind gezien en deskundig begeleid kan worden op de basisschool. Na mijn ervaring binnen het rebound-onderwijs kon ik dit onderwerp niet meer laten rusten. Naast het op de rit brengen van veel kostbare kinderen en jongeren ben ik nu dus ook intensief bezig met de ZON-aanpak. Waarmee wij willen bijdragen aan het doen slagen van Passend onderwijs.