Leerkrachten geven aan gemiddeld 5 ‘rugzakken’ in de klas te hebben. Zij geven aan dit als veel te ervaren. Leerkrachten voelen zich vaak onvoldoende competent om die zorg te bieden. Daarnaast is de klas te groot waardoor onderwijs- en zorgbehoeften in het gedrang komen. We hebben berekend wat de kosten zijn van kleinere klassen en de inzet van meer zorg in de klas: kosten en baten ZON-aanpak. Voor het aantonen van het rendement van de ZON-aanpak willen we werken met pilotscholen.

De casus van Mirjam laat de noodzaak zien van de ZON-aanpak.