De werkdruk in de (jeugd)zorg is al hoog…?

Klopt! Jeugdzorgmedewerkers geven aan heel graag veel vroeger betrokken te zijn bij kinderen. Waardoor vroege signalering mogelijk is en onnodige escalatie wordt voorkomen. Dat lukt niet zo goed in het systeem dat we nu hebben waarbij de zorg vaak pas ingeschakeld wordt als de nood al hoog is. De ZON-aanpak is dus een praktische oplossing voor de wens die de medewerkers al heel lang hebben.