Is er ook een minimum aantal kinderen per klas?

Vanuit de ZON-aanpak komt er geen minimum. Het probleem van ‘kleine’ scholen valt niet onder de ZON-aanpak. Wij willen vooral de kern van onze boodschap benadrukken: de samenwerking van de vier ZON prinicpes. Bijkomende ‘problemen’ zoals kleine scholen, de gebouwen enzovoort komen later aan de orde.