Waarom het aantal van 23 kinderen?

Wij gaan uit van klassen van 23 kinderen omdat daar al politiek draagvlak voor is. Vervolgens zijn we gaan rekenen met cijfers uit openbare bronnen: statline, NJI. Onze inzichten hebben we gevisualiseerd om te laten zien dat het kán: de ZON-aanpak levert kostenbesparing op de lange termijn.