Wat gaat de jeugdhulpverlener precies doen?

De leerkracht staat voor de klas. De jeugdhulpverlener observeert vooral en volgt de ontwikkeling van de kinderen sociaal-emotioneel en psychosociaal. De jeugdhulpverlener voert vooral activiteiten uit gericht op gezinsbegeleiding, thuisbezoeken, trainingen voor kinderen, individuele begeleiding enz.